Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godine - 23.3.2020.