ODLUKA O FINANCIIRANJU NABAVE SPREMNIKA I PRATEĆE OPREME ZA KOMUNALNI OTPAD