Odluka o izmjeni odluke o čuvanju domaćih životinja