Odluka o određivanju pravnih osoba Općine Perušić - 29.1.2018.