ODLUKA O PRODAJI STANA U VLASNIŠTVU OPĆINE PERUŠIĆ