ODLUKA O VISNINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU NA PODRUČJU OPĆINE PERUŠIĆ - 9.1.2019.