ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KAO OSNOVICE ZA OBRAČUN VIISINE KOMUNALNE NAKNADE - 21.12.2018.