ODLUKA - POSTUPAK STRATEŠKE X. IZMJENE I DOPUNE PPUO PERUŠIĆ