Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 2020. - 27.5.2020.