Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Perušić za 2020. - 16.12.2019.