POZIV I PRIJEDLOZI ODLUKA ZA OPCINSKO VIJECE 09.09.2016. GODINE