Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za Općinu Perušić - tekstualni dio - 2020. - ZA OBJAVU(1)