UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ ZA POSAO