ZAKLJUČAK - KONAČNI PRIJEDLOG XII. ID PPUO PERUŠIĆ