ZAKLJUČAK - KONAČNI PRIJEDLOG XIII. ID PPUO PERUŠIĆ