ZAPISNIK - LVII. SJEDNICA - 21. SIJEČNJA 2021. GODINE