ZAPISNIK - POVJERENSTVO - IZABRANI KANDIDATI ZA VIJEĆE MJESNIH