ZAPISNIK - XIV. SJEDNICA VIJEĆA - 14. LISTOPADA 2022.