Zatvaranje dionica nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

PREDMET: Zatvaranje dionica nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

  1. Za sav promet zatvara se nerazvrstana cesta PE 21 od kućnog broja Kaniža 28. - do Pećinskog parka Grabovača
  2. Za sav promet zatvara se nerazvrstana cesta PE 20 od križanja sa PE 21 do kućnog broja Kaniža 22

Trajanje posebne regulacije prometa: od 15.11.2018. do 15.4.2019.

                                                        Općinski načelnik

                                                           Ivica Turić,v.r.

JAVNI POZIV - NERAZVRSTANA CESTA

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-111-1112-28 od 24. listopada 2012.g.), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Perušić (Glasnik LSŽ 16/2015 ) Općina Perušić objavljuje
JAVNI POZIV

POZIV ZA SUDJELOVANJEM NA RADIONICI ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPĆINE PERUŠIĆ

Poštovani,

Ovim dopisom želimo Vas obavijestiti da ste prepoznati kao jedan od ključnih dionika razvoja turizma u Općini Perušić, stoga Vas pozivamo da dođete na Radionici za izradu Strategije razvoja turizma Općine Perušić za razdoblje 2018.-2022. koja će se održati u
Općinskoj vijećnici, Trg popa Marka Mesića 2., Perušić
u ponedjeljak, 3. 12. 2018. s početkom u 10:00 sati.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PERUŠIĆ

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98,137/99, 22/00,73/00, 129/00,114/01, 79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Perušić objavljenoj u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije broj 2/18 Općinski načelnik raspisuje javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Perušić