Urbano naselje Perušić smješteno je u jugoistočnom dijelu Like na nadmorskoj visini od 575 do 600 m, na prostoru udoline - polja između željezničke pruge istočno od Gradine (starog grada Perušića na mjestu današnje Kule) i brda Klisa zapadno, uz glavnu komunikaciju (Otočac-Gospić).

Najvažniji su prometni pravci zahvaljujući kojima je Perušić dobro prometno povezan : državna cesta D-50 između Otočca i Gospića, autocesta Zagreb-Split (izlaz s autoceste u Perušiću) i magistralna željeznička pruga MP 11. Prvi put se Perušić spominje 1487. godine, osnivaju ga braća Dominik i Gašpar Perušić, iz plemićke obitelji koja dolazi iz Zagore. Po njihovom prezimenu mjesto dobiva ime, a na uzvisini obitelj gradi obrambenu utvrdu koja u literaturi ima različite nazive - Perušićki stari grad, Gradina, a u narodu najčešće samo Perušićka kula.
Kada su Turci pokorili Liku i Krbavu, Perušić, kao dio Ličkog sandžaka, postaje glavno tursko uporište Like.

Turcima je u istom razdoblju pripadao i čitav kosinjski kraj. Stalno su naseljavali opustjela područja kako bi utvrdili svoj granični pojas prema Veneciji i Habsburškoj Monarhiji. To je granično područje između triju velikih imperija (Habsburške Monarhije s ostacima Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva, Venecije i Otomanskog Carstva) bilo poprište stalnog ratovanja. Oslobađanje od turske vlasti u Lici je počelo 1685.g. perušićko područje oslobađa vojska otočke pukovnije, narod pod vodstvom popa Marka Mesića i senjski uskoci.

Za vrijeme djelovanja ličko-krbavske županije u razdoblju od 1886. do 1924. godine Općina Perušić je bila kotar Perušić sa političkim općinama Perušić, Kosinj i Klanac te prema popisu stanovništva 1910. godine imala 21 000 stanovnika. Tih godina ova je regija dosegnula najveću naseljenost.

Današnja Općina Perušić, premda s malobrojnim stanovništvom ima mnogobrojne  mogućnosti po pitanju razvoja gospodarstva u svim njegovim smjerovima. Osim izuzetno dobre prometne povezanosti, prednost ove općine je njezin položaj (nalazi se u srcu Ličko-senjske županije). Općina je okružena sa dva Nacionalna parka (Sjeverni Velebit i Plitvička jezera) i jednim Parkom prirode (PP Velebit),a u samoj Općini se nalazi  Javna ustanova za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode Pećinski park Grabovača čije je područje od 2009.g. pod preventivnom zaštitom u kategoriji značajni krajobraz.PP GrabovačaGalerija slikatz perusicDokumenti
  Javna rasprava o prijedlogu izrade Urbanističkog plana uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje
  15.04.2014. 10:31:28
  Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju („NN“, br. 153/13), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («NN» broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,50/12, 55/12, 80/13) i Zaključka općinskog načelnika općine Perušić Klasa: 350-01/14-01/23,urbroj: 2125-08-3-14-1 od 11. travnja 2014. godine, Jedinstveni upravni odjel općine Perušić kao Nositelj izrade objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu izrade Urbanističkog plana uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje (oznaka „Ra“).  Opširnije...
  Testiranje za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
  11.04.2014. 12:11:03
  Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih za radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić obuhvaća testiranje iz sljedećih područja...


  Opširnije...
  Obavijest
  09.04.2014. 10:41:19
  Obavještavamo sve kandidate koji su se javili na natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Perušić, da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati u prostorijama Općine Perušić dana 17.04.2014. godine s početkom u 09,00 sati.  Opširnije...