Urbano naselje Perušić smješteno je u jugoistočnom dijelu Like na nadmorskoj visini od 575 do 600 m, na prostoru udoline - polja između željezničke pruge istočno od Gradine (starog grada Perušića na mjestu današnje Kule) i brda Klisa zapadno, uz glavnu komunikaciju (Otočac-Gospić).

Najvažniji su prometni pravci zahvaljujući kojima je Perušić dobro prometno povezan : državna cesta D-50 između Otočca i Gospića, autocesta Zagreb-Split (izlaz s autoceste u Perušiću) i magistralna željeznička pruga MP 11. Prvi put se Perušić spominje 1487. godine, osnivaju ga braća Dominik i Gašpar Perušić, iz plemićke obitelji koja dolazi iz Zagore. Po njihovom prezimenu mjesto dobiva ime, a na uzvisini obitelj gradi obrambenu utvrdu koja u literaturi ima različite nazive - Perušićki stari grad, Gradina, a u narodu najčešće samo Perušićka kula.
Kada su Turci pokorili Liku i Krbavu, Perušić, kao dio Ličkog sandžaka, postaje glavno tursko uporište Like.

Turcima je u istom razdoblju pripadao i čitav kosinjski kraj. Stalno su naseljavali opustjela područja kako bi utvrdili svoj granični pojas prema Veneciji i Habsburškoj Monarhiji. To je granično područje između triju velikih imperija (Habsburške Monarhije s ostacima Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva, Venecije i Otomanskog Carstva) bilo poprište stalnog ratovanja. Oslobađanje od turske vlasti u Lici je počelo 1685.g. perušićko područje oslobađa vojska otočke pukovnije, narod pod vodstvom popa Marka Mesića i senjski uskoci.

Za vrijeme djelovanja ličko-krbavske županije u razdoblju od 1886. do 1924. godine Općina Perušić je bila kotar Perušić sa političkim općinama Perušić, Kosinj i Klanac te prema popisu stanovništva 1910. godine imala 21 000 stanovnika. Tih godina ova je regija dosegnula najveću naseljenost.

Današnja Općina Perušić, premda s malobrojnim stanovništvom ima mnogobrojne  mogućnosti po pitanju razvoja gospodarstva u svim njegovim smjerovima. Osim izuzetno dobre prometne povezanosti, prednost ove općine je njezin položaj (nalazi se u srcu Ličko-senjske županije). Općina je okružena sa dva Nacionalna parka (Sjeverni Velebit i Plitvička jezera) i jednim Parkom prirode (PP Velebit),a u samoj Općini se nalazi  Javna ustanova za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode Pećinski park Grabovača čije je područje od 2009.g. pod preventivnom zaštitom u kategoriji značajni krajobraz.PP GrabovačaGalerija slikatz perusicDokumenti
  Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika
  12.09.2014. 11:54:47
  Na temelju članka 46. Statuta Općine Perušić («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije, br. 07/13), Općinski načelnik Općine Perušić donosi Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika...


  Opširnije...
  Odluka - udžbenici
  12.09.2014. 11:53:24
  Odluka o visini iznosa novčane pomoći za nabavu školskih udžbenika za učenike osnovnih škola na području Općine Perušić za školsku godinu 2014./2015...  Opširnije...
  Objašnjenje Javnog natječaja za subvencioniranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama
  08.08.2014. 12:30:01
  Ličko-senjska županija je 30. srpnja 2014. godine objavila Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama iz "Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Ličko-senjskoj županiji u 2014. godini". Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Ličko-senjske županije i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Natječaj.


  Opširnije...