Konačni rezultati lokalnih izbora

Na osnovi članka 86., 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Perušić dana 19. svibnja 2021. godine objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA za Općinskog načelnika i članove

Continue reading...

Objava kandidacijskih zbirnih listi – Lokalni izbori 2021

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste objavljene su u petak, 30. travnja 2021. u 10:00 sati, a od kojeg trenutka teče rok za prigovore.

Continue reading...