Redovni pregled uređaja za pesticide


OpcinaPerusicOpćina Perušić je nedavno objavila Javni poziv za  iskaz interesa fizičkih i pravnih osoba za pregled strojeva za primjenu pesticida. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida i Pravilnika o održivoj uporabi pesticida  strojevi za primjenu pesticida podliježu redovitim pregledima zbog utvrđivanja ispunjavaju li se sve potrebne sigurnosne, ekološke i zdravstvene zahtjeve kako bi se osigurao pravilan rad prskalica i raspršivača, sigurnost i  zaštita zdravlja primjenitelja, ljudi i životinja te zaštita okoliša. Vlasnici ili korisnici plaćaju naknadu u iznosu koji može biti najviše 50 kuna za unos podataka o vlasniku ili korisniku, tehničkim podacima o stroju i rezultatima pregleda u računalnu aplikaciju te troškove izdavanja znaka o obavljenom pregledu u najvišem iznosu od 20 kuna. Cijene pregleda ovise o radnom zahvatu prskalice i broju mlaznica i kreću se od 400 do 800 kuna bez PDV-a.