JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora sa pripadajućim skladišnim prostorom u objektu „STARA KUKČEVKA“ u Perušiću

Obavijesti

Predmet javnog natječaja je zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Perušić na adresi S. Radića 2, 53 202 Perušić –  pod nazivom „STARA KUKČEVKA“  i to:

 

  • Poslovni prostor „A“ površine 50,43 m2  sa pripadajućim skladištem površine 20,97 m2
  • Poslovni prostor „B“ površine 50,44 m2 sa pripadajućm skladištem površine 28,48 m2

 

Početna mjesečna zakupnina za poslovni prostor određuje se u iznosu od 25,00 kn po m2, a početna mjesečna zakupnina za skladišni prostor određuje se u iznosu od 12,50 kn po m2.

Navedeni  prostori  daju se u zakup na vremensko razdoblje od jedne godine uz mogućnost produženja.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

Na javnom natječaju ne može sudjelovati osoba koja ne ispunjava svoje obveze prema Općini Perušić odnosno koja ima dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Općini.

Najpovoljniji ponuditelj je  onaj koji je ponudio najvišu cijenu koja ne smije biti niža od početne cijene  navedene u ovom Natječaju.

 

Pisana prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

– prijavu na natječaj iz koje treba biti vidljivo: naziv obrta, tvrtke, ime i prezime ,OIB prebivalište vlasnika obrta ili tvrtke , odnosno  naziv i adresa za obrte ili tvrtke;

– presliku osobne iskaznice ( za vlasnika obrta ili tvrtke  i rješenje o upisu u sudski registar);

-obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u;

– ponuđeni iznos mjesečne zakupnine , izražen u kunama;

– dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu.

 

Visina jamčevine iznosi jednu mjesečnu ratu zakupa po ponuđenim cijenama  i uplaćuje  se na žiro račun Općine Perušić: HR1423400091832300004, MODEL: 68,POZIV NA BROJ: 5789 – OIB PODNOSITELJA PRIJAVE. ,OPIS PLAĆANJA: JAMČEVINA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA SA PRIPADAJUĆIM SKLADIŠNIM PROSTOROM.

Jamčevina koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene vratiti će im se nakon završetka javnog natječaja, a najkasnije osam dana od dana potpisivanja Ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

Iznos jamčevine najpovoljnijeg ponuditelja zadržati će se do isteka Ugovora o zakupu poslovnog prostora, nakon čega se vraća ukoliko su podmirene sve obveze.

Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora iznos jamčevine neće biti vraćen.

Rok za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora iznosi osam(8) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Novom listu i objave natječaja na internet stranicama Općine Perušić.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa naznakom  „ Natječaj za zakup poslovnog prostora sa pripadajućim skladišnim prostorom „Ne otvaraj“.

Poslovni prostor sa pripadajućiim skladišnim prostorom koji je predmet natječaja može se razgledati  svakim radnim danom od 07:00 do 14:00 sati.  Prije željenog razgledavanja molimo nazvati na broj:053/679-188.

 

                                                                                             Općinski načelnik

                                                                                              Ivica Turić

 

KLASA: 372-03/21-01/06

URBROJ: 2125-08-3-21-1

JAVNI NATJEČAJ STARA KUKČEVKA