DNEVNI RED – OPĆINSKO VIJEĆE – 1. SRPNJA 2021. GODINE

Obavijesti

Pozivam Vas na II. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 1. srpnja 2021. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i   r e d

Aktualni sat

  1. Usvajanje zapisnika sa   (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
  2. Prijedlog Pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Perušić
  3. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni
  4. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
  5. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina za vrijeme turističke sezone, uključujući predsezonu i podsezonu
  6. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Perušić
  7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Općine Perušić
  8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu Općine Perušić
  9. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine „Usluge“d.o.o. Gospić
  10. Prijedlog Odluke o koeficijentima službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić

Molimo Vas da se sjednici obvezno odazovete, a u slučaju spriječenosti da nas nazovete na telefon broj 053 679 188.

Predsjednik Općinskog vijeća

Milorad Vidmar