XI. IZMJENE I DOPUNE PPUO PERUŠIĆ – JAVNA RASPRAVA

Obavijesti

javna-rasprava-prijedlog-xi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-perusic

 

Prijedlog plana u digitalnom obliku možete pogledati na slijedećem linku:

https://tinyurl.com/myfj5avd