DOKUMENTI

Općina Perušić

Preuzmi Naziv Donešeno Redni Br
STATUT OPĆINE PERUŠIĆ - 15.3.2013. GODINE.rtf 04.03.2013 1
I. IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE PERUŠIĆ 29.1.2018..docx 04.01.2018 2
II. IZMJENE STATUTA - 28.2.2020..docx 04.02.2020 3
POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA – 28.2.2020..docx 04.02.2020 4
odluka o komunalnoj naknadi - 21.12.2018..docx 05.12.2018 5
I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI - 13.2.2019..docx 05.02.2019 6
II. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI - 8.3.2019..docx 05.03.2019 7
ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KAO OSNOVICE ZA OBRAČUN VIISINE KOMUNALNE NAKNADE - 21.12.2018..docx 05.12.2018 8
ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU - 1.2.2019..docx 05.02.2019 9
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU OPĆINE PERUŠIĆ 6.5.2019,.doc 02.05.2019 10
ODLUKA O ISKAZNICI I SLUŽBENOJ ODORI KOMUNALNOG REDARA - 6.5.2019..docx 02.05.2019 11
ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE PERUŠIĆ - 21.12.2018..docx 02.12.2018 12
ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA - 17.1.2020..docx 02.01.2020 13
Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama - 4.11.2019..docx 02.11.2019 15
ODLUKA O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE PERUŠIĆ 21.12.2015..rtf 02.12.2015 16
Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Perušić - 29.1.2018..docx 02.01.2018 17
Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinjama te postupanja sa izgubljenim i napuštenim domaćim životinjama 26.8.2020..docx 02.08.2020 18
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA - 30.5.2019..docx 02.05.2019 19
ODLUKA O USTROJSTVU OPĆINSKE UPRAVE - 29.1.2016..doc 04.01.2016 20
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU -.doc 04.01.2019 21
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU - 21.8.2020..docx 04.08.2020 22
odluka o koeficijentima za plaće 2016. - 29.1.2016..docx 05.01.2016 24
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima - 4.10.2017..doc 05.10.2017 25
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA DUŽNOSNIKA U OPĆINI PERUŠIĆ 14.7.2017..docx 04.07.2017 27
ODLUKA O IZMJENIO ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA DUŽNOSNIKA U OPĆINI PERUŠIĆ 2018. - 20.6.2018..docx 04.06.2018 28
pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika - 29.12.2017..docx 04.12.2017 29
Odluka o podmirivanju troškova prehrane za lokalne dužnosnike 26.11.2019..docx 05.11.2019 30
Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu - 21.12.2018..docx 01.12.2018 32
Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu - 16.12.2019..docx 1.12.2019. 33
Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Perušić 2019. - 21.12.2018..docx 1.12.2018. 34
Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Perušić za 2020. - 16.12.2019..docx 1.12.2019. 35
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ od 2020. do 2023. - 16.12.2019..docx 1.12.2019. 36
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2020. godinu - 27.5.2020.docx 1.5.2020. 37
Izmjene i dopune plana djelovanja CZ - 6.5.2019..docx 1.5.2019. 39
III IZMJENE I DOPUNE PLANA DJELOVANJA CZ - 14.9.2020..docx 1.9.2020. 41
ODLUKA O IMENOVANJU STOŽERA CZ PERUŠIĆ - 9.6.2017..docx 1.6.2017. 42
II. IZMJENE I DOPUNE - PLAN DJELOVANJA - 2020. - 1.6.2020..docx 1.6.2020. 43
III. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O OSNIVANJU STOŽERA CZ - 3.9.2019..doc 1.9.2019. 44
IV. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IMENOVANJU STOŽERA 3.9.2020..docx 1.9.2020. 45
Poslovnik o radu Stožera CZ - 30.4.2020..docx 1.4.2020. 46
Plan vježbi civilne zaštite za 2020. -30.4.2020..doc 1.4.2020. 47
Izvješće - požari 2019. - 16.12.2019..doc 1.12.2019. 48
Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene - 29.1.2018..docx 1.1.2018. 50
Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 2020. - 27.5.2020..docx 1.5.2020. 51
ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA - 28.2.2020..docx 2.2.2020. 52
Odluka o financiranju političkih stranaka za 2019. godinu - 21.12.2018..docx 5.12.2018. 53
Odluka O USVAJANJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM - 2018.-2023..docx 2.3.2018. 55
ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI - 4.2.2019..docx 4.2.2019. 56
Odluka o uvjetima i načinu prodaje robe izvan prodavaonica na području Općine Perušić 29.1.2018..docx 5.1.2018. 57
ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PRODAJI ROBE IZVAN PRODAVAONICA - 27.5.2020..docx 5.5.2020. 58
ODLUKA O MAKSIMALNOJ POVRŠINI ZA ZAKUP - 27.5.2020..docx 5.5.2020. 59
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu - 21.12.2018..docx 2.12.2018. 60
II. Izmjene i dopune program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2019. - 4.11.2019. godine.pdf 2.11.2019. 62
Izvješće o izvršenju programa građenje komunalne infrastrukture za 2019. godinu - 23.3.2020..doc 2.3.2020. 64
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godine - 23.3.2020..doc 2.3.2020. 65
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu - 21.12.2018..docx 2.12.2018. 66
Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukure 2019 - 19.6.2019. godine.docx 2.6.2019. 67
II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukure 2019. - 4.11.2019..docx 2.11.2019. 68
II. izmjene i dopune Programa održavanja za 2020. godinu - 26.8.2020..docx 2.8.2020. 69
Godišnji program građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini - 16.12.2020.docx 2.12.2020. 70
Izmjene i dopune Programa građenja u 2020. godini - 27.5.2020..docx 2.5.2020. 71
SOCIJALNI PROGRAM ZA 2020. GODINU - 16.12.2019..docx 3.12.2019.
PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 2020 - 16.12.2019..docx 3.12.2019.
PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA GRAĐANA 2020 - 16.12.2019..docx 3.12.2019.
Program javnih potreba u športu za 2020. godinu 16.12.2019..docx 3.12.2019.
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU I KULTURI 2020. 16.12.2019..docx 3.12.2019.
ODLUKA O VISNINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU NA PODRUČJU OPĆINE PERUŠIĆ - 9.1.2019..docx 5.1.2019.
Odluka o uvjetima i načinu prodaje robe izvan prodavaonica na području Općine Perušić 29.1.2018..docx 5.1.2018.
ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA - 20.6.2018..docx 2.6.2018.
Odluka o osnivanju poslovne zone Bivša voćarna - 26.8.2020..docx 5.8.2020.
ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA - 17.7.2019..doc 5.7.2019.
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM.docx 5.5.2020.
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA U 2019. 17.1.2020..docx 4.1.2020.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA-2019 - 17.1.2020..doc 3.1.2020.
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu 2019. - 17.1.2020..docx 3.1.2020.
Izvješće o izvršenju javnih potreba u školstvu i kulturi u 2019. godini - 17.1.2020..docx 3.1.2020.
Izvješće o izvršenju javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu . 17.1.2020..doc 3.1.2020.
Izviješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu.docx 2.4.2019.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA za 2020. godinu - 27.5.2020. godine.docx 2.5.2020.
II. Izmjene i dopune program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2019. - 4.11.2019. godine.docx 2.11.2019.
II. izmjene i dopune godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini - 26.8.2020..docx 2.8.2020.